♥ Relaxing Harp Amazing Healing Christian Music! Celtic HQ MUST LISTEN 40 MIN Sound Therapy ♥

193 Vizionari
Published

Harp music, when played in accordance with God's law of love, has the unique ability to refresh the mind and lift one's spirit. This is demonstrated to us in God's Word, I Samuel 16:23, when David, the son of Jesse, brought peace to King Saul's troubled soul through melodies from his harp.

The concert harp, is a small taste of the peace of mind that is available to us through a living relationship with Jesus Christ. May your thoughts drift heavenward as the ambiance of God's love envelopes .
One such healing music is harp music. The harp produces a calm, soothing and gentle sound when plucked by the fingers. In the Bible, the harp as a musical instrument and its use has been in existence as early as Genesis 4:21. Thereafter, we read of harp music being used for worship, healing, prayer, meditation, personal devotion, warfare and connection with the Divine Being and the universe. The most famous Bible story is David, as a shepherd boy, playing his harp to bring emotional healing and deliverance from tormenting spirits for King Saul.

Today, more people are using music healing for both physical and emotional problems. Harp music is being used in hospitals and health care centres as therapeutic music with many testimonies of healing and recovery enhanced by healing sounds of harp music. Hospitals have therefore accepted music healing to be used for patients alongside modern medicine. I have personally benefited from the healing power of harp music myself and if there's any healing music I'd recommend, it would be harp music.

key points:
holistic
alternative medicine
natural healing
sound therapy
healing
art therapy
music therapy
dealing with stress
stress relief
nature
relaxation and meditation
music for relaxation
meditation relaxation
nature videos
relaxation technique
relaxation in worship

Translated with Google:

Muzică harpă , când a jucat în conformitate cu prevederile Legii lui Dumnezeu de iubire , ai capacitatea unică de a reîmprospăta mintea și ridica spiritul cuiva . Acest lucru este demonstrat de noi în Cuvântul lui Dumnezeu , Samuel 16:23 , când David , fiul lui Isai , a adus pace în suflet tulburat lui Saul prin melodii din harpa lui .

Concert harpa , este un gust mic de pace a mintii , care este disponibil pentru noi printr-o relație vie cu Isus Hristos . Fie ca gandurile tale derivă cer ca Ambianța de dragoste plicuri lui Dumnezeu .
Un astfel de muzică de harpă de vindecare este muzica . Harpa produce un sunet calm , liniștitor și blând Când smulse de pe degete . În Biblie , harpa ca un instrument muzical , iar utilizarea sa a fost în existența încă din Geneza 4:21 . După aceea , am citit de muzică harpă fi utilizate pentru cult , vindecare , rugăciune , meditație , devotament personal , război și de conectare cu Ființa Divină și universul . Cea mai faimoasa poveste biblică este David , ca un cioban , joaca harpa lui de a aduce vindecare emoțională și de eliberare de chinuitoare spiritele pentru regele Saul .

Astăzi , mai multe persoane folosesc muzica pentru vindecare fizică și emoțională Ambele probleme . Muzica de harpă este utilizat în spitale și centre de sănătate ar fi muzica terapeutica , cu multe mărturii de vindecare și recuperare îmbunătățite de vindecare sunete de muzică harpă . Spitalele au acceptat PRIN URMARE, vindecare de muzică pentru a fi folosit alături de medicina moderna pentru pacienti . Am beneficiat personal de puterea de vindecare a muzicii harpă mine și dacă nu există nici o muzică de vindecare mi-ar recomanda , ar fi muzica de harpă .

puncte cheie :
holistică
medicina alternativa
de vindecare naturală
terapie de sunet
tămăduire
art-terapie
terapia prin muzica
Confruntarea cu stresul
detensionare
natură
relaxare si meditatie
muzica de relaxare
meditație relaxare
video de natură
tehnica de relaxare
relaxare în închinare

Categoria
Autori Instrumentala
Fii primul care comenteaza acest videoclip.